POChP

POChP jest nieuleczalną chorobą płuc, która sprawia, że oddychanie staje się coraz trudniejsze.

POChP jest chorobą płuc rozpoczynającą się w ukryciu, ale postępującą w kierunku poważnego stanu. Zaczyna się niewinnym kaszlem – znanym „kaszlem palacza” – a kończy w wielu przypadkach tak wielkim utrudnieniem oddychania, że trwale upośledza normalne życie.

Tak jak wskazuje na to nazwa: kaszel palacza, palenie jest najważniejszą przyczyną powstania POChP. Nazwa angielska COPD jest skrótem od nazwy choroby: Chronic Obstructive Pulmonary Disease – przewlekła obturacyjna choroba płuc, w przebiegu której upośledzona jest funkcja oddechowa. Poza paleniem również długotrwałe wdychanie drobnego materiału (np. podczas pracy), może prowadzić do POChP.

Charakterystyczna dla POChP duszność powstaje wskutek uszkodzenia płuc spowodowanego dymem papierosowym (lub drobnym materiałem). Wywołuje to ciągły stan zapalny płuc, nadmierne wydzielanie śluzu przez płuca i postępujące uszkodzenie tkanki płucnej. Im dłużej ten proces trwa, tym większe trudności z oddychaniem odczuwa pacjent. W początkowym stadium pacjent z POChP odczuwa dolegliwości ze strony układu oddechowego tylko przy (dużym) wysiłku, jednak z upływem czasu stale próbuje złapać oddech nawet w pozycji siedzącej. Ostatecznie może to prowadzić do inwalidztwa, a pacjent zostaje przykuty do wózka i uzależniony dwadzieścia cztery godziny na dobę od dodatkowej podaży tlenu.

Kilka danych dotyczących POChP:

  • Ludzie cierpiący na POChP żyją przeciętnie 9 lat krócej niż pozostali.
  • Na całym świecie choruje na nią ponad 80 mln ludzi w stadium średnim lub ciężkim.
  • Co roku z powodu POChP umiera 5 mln ludzi.
  • W Holandii na POChP choruje 2 procent ludności.
  • Wśród osób w wieku 80 lat i starszych odsetek ten wynosi 17 procent.

POChP nadal jest chorobą nieuleczalną. Leczenie polega na zmniejszaniu dolegliwości. Pierwszym warunkiem jest rzucenie palenia. Oprócz tego zastosowanie leków może trochę złagodzić objawy (leki przeciwzapalne, leki rozszerzające drogi oddechowe, tlen). Do zmniejszenia nasilenia dolegliwości przysparza się również utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, poprzez ćwiczenia. W najlepszym razie prowadzi to do spowolnienia tempa postępowania choroby.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak powstaje POChP na poziomie komórek w płucach i jak postępuje - tak zwana patogeneza POChP. Nie wiadomo także, dlaczego jedni ludzie po latach palenia chorują na POChP, a inni nie. Ze wszystkich palaczy średnio jeden na czterech zapada na POChP. Badanie naukowe, między innymi projekt COPACETIC, musi wyjaśnić tego przyczynę. Badacze COPACETIC poszukują czynników dziedzicznych związanych z POChP. Przypuszczają, że różnice w predyspozycjach genetycznych warunkują zachorowalność u danego palacza. Badania muszą dać odpowiedź między innymi na pytanie, które (warianty) genów określają większą lub mniejszą podatność na POChP. Poznanie dziedzicznych czynników warunkujących POChP będzie mogło się również przyczynić do poznania mechanizmów powstania i postępu POChP. Wiedza ta może prowadzić do stworzenia nowych, doskonalszych form leczenia choroby.